Echo Babylon – Metanoia [MIST793]

Echo Babylon - Metanoia [MIST793]

Echo Babylon – Metanoia

LABELS: Mistique Music
STYLE: Progressive House
RELEASE DATE: 2021-01-11
FORMAT: MP3
QUALITY: 320kbps

3 TRACKS TOTAL

  1. Echo Babylon – Metanoia (Fabreeka Remix) 7:05 /124bpm/ Bbmaj
  2. Echo Babylon – Metanoia (Original Mix) 6:39 /124bpm/ Bbmaj
  3. Echo Babylon – Metanoia (Ras Algethi Remix) 7:53 /124bpm/ Bbmaj


dlbtn